ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจําที่ ย่านความถี่ 71 - 76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81 - 86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

สร้างโดย   - สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ)

Download