แผนความถี่โทรคมนาคม

หมวดหมู่ทั้งหมด
มีผลบังคับใช้
รายการ
ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่ (Broadband Wireless Access BWA) เพื่อการทดลองทดสอบ ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) ย่านความถี่วิทยุ 1920 - 1980/2110 - 2170 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่ 2010 - 2025 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่วิทยุ 2300 - 2400 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่วิทยุ 2500 - 2690 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยแผนความถี่ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ 156 - 162.5 เมกะเฮิรตซ์ ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยแผนความถี่ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ 2 - 25 เมกะเฮิรตซ์ ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยแผนความถี่ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ความถี่วิทยุย่าน 5 GHz ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยแผนความถี่ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ความถี่วิทยุย่าน 6.7 GHz ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยแผนความถี่ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ความถี่วิทยุย่าน 7.2 GHz ไม่ระบุ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยแผนความถี่ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ความถี่วิทยุย่าน 7.5 GHz ไม่ระบุ
หน้า < 1 2
ที่ยกเลิก
ไม่พบข้อมูล
รายการ