Sumber dana BTFP

Sumber dana BTFP boleh dibahagikan kepada empat akaun berdasarkan sumber modal dan jenis perbelanjaan mengikut undang-undang seperti berikut:

Akaun No.1 “Account for Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest” yang merupakan permulaan dana yang diberi oleh kerajaan, hasil dari lelongan spektrum penyiaran dan perkhidmatan televisyen, pembiayaan daripada pembahagian hasil NBTC seperti seksyen 53 pada the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010) dan undang-undang berkaitan perkhidmatan telekomunikasi, penyiaran dan perkhidmatan televisyen , BTFP keuntungan dan hasil dan aset lain yang dimiliki oleh BTFP. Akaun ini boleh digunakan bagi setiap maksud yang ditetapkan dalam seksyen 52.
2017-05-25_14-47-51.png

Akaun No. 2 "Account for Universal Service Supply for Broadcasting and Television Services Fund" yang merupakan pembiayaan mengikut undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran dan televisyen perkhidmatan. Akaun ini hendaklah digunakan untuk penyediaan perkhidmatan sejagat bekalan perkhidmatan penyiaran dan televisyen.


2017-05-25_14-48-19.png

Akaun No. 3 "Account for Universal Service Supply for Telecommunications Service Fund" yang merupakan pembiayaan mengikut undang-undang yang berhubungan dengan perkhidmatan telekomunikasi. Akaun ini hendaklah digunakan untuk penyediaan perkhidmatan sejagat bekalan untuk perkhidmatan telekomunikasi.

2017-05-25_14-48-29.png

Account No. 4 "Account for Universal Service Supply for Broadcasting and Telecommunication Services Fund (Transferred Account)” yang merupakan jumlah yang dipindahkan dari the Account for Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest (Original Fund) dan hendaklah digunakan untuk penyediaan perkhidmatan sejagat bekalan bagi perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi, termasuk sokongan masyarakat tempatan dan peringkat komuniti usahawan menurut seksyen 51 pada the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010).


2017-05-25_14-48-40.png

Create by  -   (25/05/2017 16:43:04)