การประชุมหารือทวีภาคีร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือทวีภาคีร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง RRB members for Region E และยินดีที่จะสนับสนุนการลงสมัครตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ของประเทศไทยซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสำนักงาน กสทช. ในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานอำนวยการของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกับผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงการขยายความครอบคลุมด้านโครงข่ายสื่อสารไฟเบอร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงประเด็นเรื่องโครงข่ายการให้บริการกิจการดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน FM ของจีน ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ทั้งนี้ ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม นายไตรรัตน์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเป็นเจ้าภาพงานเอเชียนเกมส์ 2022 ณ เมืองหางโจว

Create by  -   (3/24/2022 9:27:21 AM)

Download

Page views: 300