วันที่บันทึก : 29 พฤษภาคม 2563

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ-ผู้จัดการรายวัน-360.pdf

สร้างโดย  - Meta  Chanlafa (29/5/2563 17:18:51)

    Link อื่นๆ