Date of Record : Friday, May 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายหลังการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อนำไปใช้สำหรับการให้บริการเทคโนโลยี ๕จี ในรายการเทคโนโพลิส ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • 5-ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (5/29/2020 5:00:20 PM)

    Link อื่นๆ