วันที่บันทึก : 1 มิถุนายน 2563

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ในรายการครูหญิงกับครูต่อจ้อยามเช้า ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๗.๐ MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

สร้างโดย  - Meta  Chanlafa (1/6/2563 17:28:27)

    Link อื่นๆ