สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพัสดุและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการ" ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang