เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สร้างโดย   - mahittee jukrabath