สำนักงาน กสทช. ชี้แจงกรณีส่ง SMS ประชาสัมพันธ์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath