“สูงวัย” สมาร์ตใช้เทคโนโลยี

ในปัจจุบันผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่ยาก อย่างเช่นการเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร หรือจะเป็นการติดต่อครอบครัวที่อยู่ห่างไกลก็สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารได้หลายทาง อีกทั้งการเล่นเกมเพื่อช่วยในการพัฒนาสมอง รวมถึงแอปพลิเคชันอีกมากมายที่สร้างมาเพื่อผู้สูงอายุสำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน “อายุ” จึงไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งใหม่ แค่ผู้สูงอายุต้องมีความยืดหยุ่นให้กับตนเอง ไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ เพื่อให้ตนเองมีความสุขในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด

ด้วยความห่วงใยจากสำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/10/2019 8:42:15 AM)