การประชุมหารือทวิภาคี (Bilateral Meeting) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ (Korea Communications Commission)

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Pyo Chul-soo,Standing Commissioner และคณะผู้แทนคณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้ (Korea Communications Commission) เพื่อประชุมหารือทวิภาคี (Bilateral Meeting) ร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคืบหน้าในกิจการโทรทัศน์ระหว่างกันตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) เรื่องความร่วมมือด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ ณ ห้องรับรอง ชั้น1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/30/2019 9:14:35 AM)