การประชุมในวงจำกัด (Focus Group) เรื่อง “แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และแนวทางการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่”

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  เป็นประธานเปิดการประชุมในวงจำกัด (Focus Group) เรื่อง “แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และแนวทางการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Download

  • Power-Point-การประชุมเฉพาะกลุ่ม-(Focus-group)-แนวปฏิบัติตามประกาศ-Must-carry-การจัดเรียงช่องรายการในโครงข่ายไม่ใช้คลื่นฯ-30-ต-ค-62.pdf

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (10/30/2019 4:55:23 PM)