งานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  รองเลขาธิการ กสทช.  เข้าร่วมในพิธีพร้อมรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ร้านสำนักงาน กสทช. ในกิจกรรมประกวดร้านงานกาชาดฯ  ซึ่งภายในร้านสำนักงาน กสทช. มีกิจกรรมการจำหน่ายคูปองตักไข่ ลุ้นรับของรางวัลเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย พร้อมรับชมการแสดงสดจากศิลปิน โดยงานกาชาดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  15 – 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (11/18/2019 2:51:35 PM)