พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (12/6/2019 4:19:34 PM)