ประธาน กสทช. ให้การต้อนรับ State Minister for Internal Affairs and Communications แห่งประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  ให้การต้อนรับ นายเทราดะ มิโนรุ State Minister  for  Internal Affairs and Communications แห่งประเทศญี่ปุ่น และคณะที่เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการให้บริการ 5G ซึ่งญี่ปุ่นจะเปิดให้ใช้ในปี ค.ศ. 2020 โดยเป็นบริการ 5G แบบ tailor made รวมถึงการใช้ ICT ทางการแพทย์ในญี่ปุ่นที่ได้มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรองพิเศษ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/16/2019 9:20:14 AM)