สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฏร

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร นายไตรรัตน์   วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. คณะกรรมการ กตป. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งประชุมร่วมกันเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า และมัดรวบสายให้เรียบร้อย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณเส้นทางถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยอารีย์) ตั้งแต่บริเวณต้นซอยจนถึงหน้ากรมสรรพากรทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (1/6/2020 4:27:19 PM)