การทดสอบการใช้แอปพลิเคชั่น AOT Airport ในการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบการใช้แอปพลิเคชั่น AOT Airports ในการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/12/2020 4:26:25 PM)