การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนนโยบาย Work from Home ของรัฐบาล

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. เชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย มาประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนนโยบาย Work from Home ของรัฐบาล โดยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายต้องรักษาคุณภาพของการให้บริการ การบำรุงรักษาระบบจะต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งาน และให้ชะลอการนำสายสื่อสารลงดินชั่วคราว เพื่อไม่ให้กระทบในการทำงาน Work From Home รวมถึงสำนักงาน กสทช. ก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายเตรียมความพร้อมเพิ่ม Capacity เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนแต่ละคนที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/18/2020 4:31:00 PM)