งานแถลงข่าว การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ร่วมแถลงข่าว การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงาน กสทช. ได้อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 17 ช่องรายการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (5/14/2020 5:00:12 PM)