การประชุมเพื่อหารือในประเด็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนในระยะต่อไป

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล และ ผศ.ดร. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูล ศบค. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ถึงแนวทางการสื่อสารสถานการณ์โควิด 19 ในระยะถัดไป ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/10/2020 1:52:38 PM)