การประชุม ITU Asia-Pacific Centres of Excellence Steering Committee

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ITU Asia-Pacific Centres of Excellence Steering Committee โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ Steering Committee ซึ่งจะมีการประมวลผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากที่ประชุมฯ ในการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้โครงการ Centre of Excellence รวบรวมไปยังสำนักพัฒนาด้านโทรคมนาคม (ITU-D) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อใช้ต่อยอดในการวางแผนและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Grande Centre Point Ploenchit กรุงเทพฯ

สร้างโดย   - kanyanee kluayliang