งานสัมมนา 5G ปลุกไทย ที่ 1 อาเซียน

วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานสัมมนา "5G ปลุกไทย ที่ 1 อาเซียน" ณ ห้องประชุมมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมกล่าวบรรยายพิเศษ โดยเปิดเผยว่า "กสทช. ได้เตรียมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นจะขยายพื้นที่ทดสอบไปยังเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา" พร้อมด้วย กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำการที่ประเทศไทยจะต้องเร่งสปีดในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่การก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาค

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (4/5/2019 8:59:36 AM)