สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

ที่อยู่ : 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

โทรศัพท์ : 0 2670 8888
โทรสาร : 0-2271-3516, 1200 กด 6
Email :  1200@nbtc.go.th

Facebook Line Youtube

สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ที่อยู่ : อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-2717600

หน่วยงานภายในกิจการกระจายเสียง