ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf 

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:07:04 PM)

Download

Page views: 384