รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีโทรทัศน์

สำนักงาน กทช. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดทำมาตรฐานทางเท  คนิคสำหรับโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล โดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน กทช. จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ท่านสามารถ Download ได้ที่นี่

Download

Create by  -   (8/6/2016 10:15:09 AM)

Download

Page views: 290