สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556

สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Download

Create by  -   (1/31/2016 5:25:51 PM)

Download

Page views: 270