รายงานฉบับสมบูรณ์ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการสื่อสารและบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดข่าวลวงในสภาวะวิกฤต

Download

  • รายงานผลการวิจัยฯ.pdf
  • หนังสือจริยธรรมสื่อกับการจัดการข่าวลวง.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/3/2023 10:44:55 AM)

Download

Page views: 229