กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ พล.อ.ท. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในขบวน A2 โดยเริ่มจากกองทัพภาคที่ 1 – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไป – กลับ รวมระยะทาง 39 กิโลเมตร 

Create by  -   (12/11/2018 10:20:48 AM)