บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz งวดที่3

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. โดยพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบและ กสทช. รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ , นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช., และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินค่าประมูลงวดที่3 จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835 -1840 MHz จำนวนเงิน 10,963,755,000 บาท และหลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำเงินค่าประมูลที่ได้รับนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  -   (12/11/2018 4:19:50 PM)