บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz งวดที่ 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. โดยพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา , นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช., นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz (ช่วงความถี่ 890-895 MHz คู่กับ 935-940 MHz) จำนวนเงิน 4,020,000,000 บาท หลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำเงินค่าประมูลที่ได้รับนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  -   (12/12/2018 4:15:56 PM)