การประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาดิจิตอลเรตติ้งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. จัดการประชุมลำดับความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล ร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดิจิตอลเรตติ้งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละช่องรายการ โดยที่ประชุมฯ เสนอให้สำนักงาน กสทช. เป็นตัวกลางในการนำส่งข้อมูลพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY (รายเดือน) ไปยังผู้ประกอบการฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ต่อไป

Create by  -   (12/18/2018 8:46:17 AM)