งานสัมมนาวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 ตอน ณ กาลสื่อสาร

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 หรือ NBTC Journal 2018 ภายใต้แนวคิดย้อนยุค ตอน ณ กาลสื่อสาร เพื่อสื่อให้เห็นถึงการพัฒนาด้านการสื่อสาร วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของไทยนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมจัดนิทรรศการแนะนำบทความที่ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ มาบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ อย.” พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ บรรยายหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0” นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. บรรยายหัวข้อ “ยุคดิจิทัลจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมือง (Landscape) ของประเทศ” ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. 

Create by  -   (12/19/2018 8:49:16 AM)