บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz งวดที่ 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินค่าประมูลงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 25% ของราคาที่ชนะการประมูล เป็นเงินทั้งสิ้น 10,644.36 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลแล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

Create by  -   (12/20/2018 1:41:23 PM)