การประชุม “ทำความเข้าใจสื่อก่อนการเลือกตั้ง” ครั้งที่ 4

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดงานการประชุม “ทำความเข้าใจสื่อก่อนการเลือกตั้ง” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ประชาชน ได้ซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการทำงานของสื่อมวลชนในช่วงเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Create by  -   (12/24/2018 9:53:40 AM)