สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงานและแต่งกายย้อนยุคในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยภายในงานได้แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ที่เปิดให้ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และบริเวณสนามเสือป่า พบกับสินค้าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น ซึ่งงานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

Create by  -   (1/8/2019 11:16:34 AM)