การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับรายการส่งเสริมการขาย

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับรายการส่งเสริมการขาย (Application Pro-check) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)  เพื่อชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ซึ่ง Application นี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายการส่งเสริมการขายที่เสนอขายทั้งหมดในท้องตลาด และช่วยลดภาระการนำส่งข้อมูลของผู้ให้บริการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในรูปแบบ Digitalization โดยมีผู้แทนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  -   (1/17/2019 2:18:44 PM)