กิจกรรม road show แอปพลิเคชัน NetCare

วันที่ 20 มกราคม 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม road show ณ อาคารภูมิสิริ รพ. จุฬาลงกรณ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ App Netcare ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ปกครองใช้ในการดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน ให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม ปัจจุบันเด็กติดเน็ตเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นผู้ปกครองจึงเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ “ร่วมกันพักเน็ต พักจอ NetCare ดูแลสัมพันธ์”

Create by  -   (1/22/2019 9:12:56 AM)