เลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ Ms. Eun-Ju Kim, Chief, Innovation and Partnership Department (IP), ITU Telecommunication Development Bureau (BDT)

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ Ms. Eun-Ju Kim, Chief, Innovation and Partnership Department (IP), ITU Telecommunication Development Bureau (BDT) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง 5G Regulations และใจความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ ITU ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/6/2020 3:22:41 PM)