กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน กสทช.

วันที่ 11 มกราคม 2563 กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล และพลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ ปี 7 ตอน มิติ 5G ทะลุจักรวาล" ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เครื่องเล่น ม้าหมุน, waterball ,บ้านลมปีนภูเขาลมจำลอง,เรือปั่นมือ พร้อมรับของรางวัลมากมายและได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นจำนวนมาก ณ สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/11/2020 3:26:47 PM)