สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ทอท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายระบบ 5G

วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายระบบ 5G โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานพิธีลงนามฯ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. และ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งจะใช้เทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและประชาชนภายในสนามบิน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และ พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (1/23/2020 10:55:43 AM)