พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานของขวัญปีใหม่แก่สำนักงาน กสทช.

วันที่ 23 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญของขวัญพระราชทานมอบให้แก่ สำนักงาน กสทช. โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสภากาชาดไทยมาโดยตลอด ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/24/2020 1:26:09 PM)