การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G

วันที่ 27 มกราคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้การต้อนรับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์   รองนายกรัฐมนตรี  และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ที่ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (1/27/2020 3:16:09 PM)