สำนักงาน กสทช. รับมอบหน้ากากอนามัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบหน้ากากอนามัย pm 2.5 จากนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งนำมามอบให้สำนักงาน กสทช. ทดลองใช้งาน ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยหน้ากากอนามัยนี้เป็นนวัตกรรมผลงานวิจัยจาก ทีมงาน สวทช. สำหรับดักจับฝุ่นละออง pm 2.5 ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองและจุลินทรีย์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ทีมงานวิจัยขอความกรุณาผู้ใช้หน้ากากอนามัยกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นเพื่อที่ สวทช. จะนำไปพัฒนาต่อไป โดยการแสกน QR Code ด้านหลังกล่อง 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/31/2020 2:41:28 PM)