สำนักงาน กสทช. เปิดให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยมีบริษัทที่เข้ายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ จำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สำหรับคลื่นความถี่ที่นำออกมาประมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย คลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต คลื่น 1800 MHz จำนวน 7 ใบอนุญาต คลื่น 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต และคลื่น 26 GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต โดยเป็นการประมูลทีละคลื่นความถี่ ด้วยรูปแบบการประมูลคล็อคอ๊อกชัน รวม 56 ใบอนุญาต ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ และจะมีการชี้แจงรายละเอียดและการประมูลรอบสาธิต ในวันที่ 10 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และจะจัดให้มีการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/6/2020 9:05:42 AM)