สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะ Broadcasting Consumer Protection Bureau, Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) ให้การต้อนรับคณะBroadcasting Consumer Protection Bureau, Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคณะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ Broadcasting and Joumalism, Strategic Communication  ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/6/2020 10:02:52 AM)