สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications) MPT แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ Dr. Cheang Sopheak Deputy Director General and Deputy Head of Secretariat of the Governing Board of Telecommunications Universal Service Obligation Fund, Ministry of Posts and Telecommunications of Cambodia ของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications) MPT แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ เพื่อประชุมหารือ เรื่องการให้บริการอย่างทั่วถึงและการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบของ สำนักงาน กสทช. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. และเดินทางศึกษาดูงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและจุดให้บริการ Wi-Fi ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/6/2020 4:43:20 PM)