เวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง “รู้เท่าทัน – วางกฎเหล็ก Mass Shooting – สังหารหมู่ซ้ำ บนสื่อทีวี – ออนไลน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดเวทีระดมความคิดเรื่อง “รู้เท่าทัน – วางกฎเหล็ก Mass Shooting – สังหารหมู่ซ้ำ บนสื่อทีวี – ออนไลน์ โดยมี กสทช. พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเวทีระดมความคิดเห็น  ซึ่งนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ผศ.ภักดี  มะนะเวศ  รองเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการ กตป. ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยการเสวนาจัดขึ้นเพื่อสรุปเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชเมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมล้อมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เพื่อหาทางออกและแนวทางร่วมกัน ในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลและสร้างกติกาให้กับสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมและประชาชน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (2/19/2020 9:24:37 AM)