สำนักงาน กสทช. รับมอบเงินการประมูลคลื่นความถี่ 5จี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินจากผู้ชนะการมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน  2,093,027,000 บาท และผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz จาก บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จำนวน 974,128,001.07 บาท ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.  
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/21/2020 11:45:41 AM)