บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ย่าน 2600 MHz ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จำนวน 100 MHz โดยใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นใบอนุญาตโทรคมนาคม 5G ใบแรกของประเทศไทย พร้อมกันนี้ (AWN) ยังได้มีการเปิดให้บริการเครือข่าย 5G ทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/21/2020 4:51:38 PM)